Badil

2020 inledde Björkåfrihet ett partnerskap med Badil, ett resurscenter för palestinska flyktingar och tvångsförflyttade. De är baserade på Västbanken men fokuserar på palestinska flyktingar över hela världen. De genererar kunskap om flyktingars situation idag och historiskt. Baserat på denna kunskap utför de påverkansarbete för flyktingars rättigheter, inklusive rätten att återvända och rätten till självbestämmande. De samarbetar också med lokala gräsrotsorganisationer för mobilisering och för att förbättra levnadsförhållandena i de områden som drabbas hårdast av ockupation och militarisering. Som en del av vårt gemensamma projekt har de låtit unga aktivister skapa sina egna berättelser. Filmerna nedan är resultatet!

Tillsammans driver vi även ett projekt med stöd av Svenska Institutet som går ut på att genomföra en studie bland unga palestinier, ta fram en rapport samt sprida den till det palestinska civilsamhället och lokala så väl som internationella aktörer. Studiens fokus är att kartlägga unga palestiniers åsikter om frågor som är viktiga för dem för att öka deras delaktighet och engagemang.