Vår vision

Med mod och oberoende arbetar vi för att avskaffa nöden och dess orsaker. Nöden och dess orsaker är resultat av politiska beslut, inte resultat av några naturlagar. Vi kan ändra på det.

Vi tror på att kämpa emot, mot den politik som skapar ojämlikhet, fattigdom, krig och miljöförstöring.

Vi tror på att gå samman och organisera oss för jämlikhet, solidaritet och alla människors rätt till ett liv i trygghet. De ska inte spela någon roll var i världen man härstammar ifrån, alla ska ha rätt till ett tryggt liv.

Vi strävar efter att vara samtida och en föregångare.

Vi prövar gränser och nya sätt att tänka.

Vi arbetar för radikal ekonomisk och politisk jämlikhet och ekologisk hållbarhet.

Vi är en solidaritetsorganisation och inte en välgörenhetsorganisation.

Vi behöver inte göra det som andra kan göra bättre. Vi stödjer gärna andra i det som de gör bäst. Vi tror inte på välgörenhet.

Vi tror på att backa upp frihetskämpar och aktivister som själva formulerar hur förtrycken de lever under ska bekämpas.

Vår kärna är att generera ekonomiskt överskott för att finansiera aktivisters solidaritetsarbete, genom insamling och försäljning av secondhand­varor.

Vi förlänger varors livslängd och ifrågasätter aktivt konsumtionsnormen. Det är avgörande för att planeten ska fortsätta vara beboelig.

Vi bidrar till en rättvis, hållbar omställning på ett nästintill unikt sätt i vår del av världen.