Al Awda Health and Community Association

Organisationen Al Awda Health and Community Association (AWDA) driver ett sjukhus och flera mottagningar runt om i Gaza.

I Gaza trängs 1,8 miljoner människor på ett område lika stort som en fjärdedel av Öland, vilket gör det till ett av världens mest tätbefolkade områden. Sedan 2007 är Gaza utsatt för en blockad av Israel och Egypten och som en följd råder enligt FN en långvarig humanitär kris. Tillgången till sjukvård är mycket begränsad och en av aktörerna som jobbar för att fler ska få tillgång till vård är AWDA. De har sedan 1985 jobbat med hälsofrågor och driver både Al-Awda-sjukhuset och flera mindre hälsokliniker. Idag är de en av de viktigaste vårdgivarna i området.

Under 2022 stödjer Björkåfrihet uppbyggnaden av ett nytt kvinnosjukhus som syftar till att öka tillgången till gynekologi och förlossningsvård i Gaza.

Tidigare år har vi bland annat gett stöd till AWDA för att köpa in utrustning för ultraljudsundersökningar till sjukhuset Al-Awda och för att förbättra primärvården vid vårdcentralen med samma namn. Vi har också finansierat ett projekt som syftar till att säkra elförsörjningen till två av AWDA:s verksamheter genom att installera solceller.