Polisario

Polisario är det västsahariska folkets befrielserörelse och officiella representanter. Björkåfrihet ger finansiellt stöd till Polisarios kontor i Sverige så att de kan arbeta politiskt och diplomatiskt för självbestämmande. Stödet används till lokalkostnader, resor och möten mellan Polisarios representant i Sverige och politiker i de nordiska länderna.

Stödet till Polisario är en del av vår kamp för ett fritt och självständigt Västsahara.

Sandmuren som delar Västsahara.